Kara za brak ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu podlegającego rejestracji. Za przerwę w ubezpieczeniu lub jego brak możesz zostać ukarany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mitem jest, że karę możesz dostać tylko jeśli zatrzyma Cię policja bez ważnego ubezpieczenia. Do UFG są podpięte bazy towarzystw ubezpieczeniowych oraz wydziałów komunikacji. Ile możesz zapłacić? Na rok 2014 wygląda to następująco:

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Rodzaj pojazdu mechanicznego
Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy
2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r.
powyżej 14 dni 4000 zł 4200 zł 6000 zł 6300 zł 670 zł 700 zł
od 4 do 14 dni 2000 zł 2100 zł 3000 zł 3150 zł 340 zł 350 zł
do 3 dni   800 zł   840 zł 1200 zł 1260 zł 130 zł 140 z

 

Kupiłem samochód. Co z ubezpieczeniem?

skorzystać do końca jego trwania lub wypowiedzieć je i ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie. Wybierając pierwszą opcję musisz pamiętać, że przechodzą na Ciebie wszystkie obowiązki z nim związane. Jeśli nie jest w całości opłacone musisz zapłacić pozostałą część polisy w tej samej kwocie lub innej w zależności od towarzystwa ponieważ niektóre stosują tzw. rekalkulację czyli przeliczają składkę zgodnie z warunkami nowego nabywcy ( ilość zniżek, wiek, miejsce zamieszkania itp.).

WAŻNE!!!!! Polisa po zakupie pojazdu nie podlega wznowieniu! Pamiętaj aby opłacić nowe ubezpieczenie najpóźniej w ostatni dzień trwania aktualnej polisy.

Wybierając drugą opcję składasz pisemne wypowiedzenie ubezpieczenia i wykupujesz polisę już na cały rok.

Sprzedałem samochód co dalej?

Jeśli sprzedałeś samochód masz 14 dni na powiadomienie o tym towarzystwa, w którym był ubezpieczony. Najlepiej najpierw udać się do wydziału komunikacji zgłosić zbycie, a następnie przyjść do nas. Załatwimy za Ciebie resztę formalności.

Czy mogę jeździć samochodem jeśli spóźnię się z opłaceniem raty?

Ubezpieczenie jest zawierane na cały rok. Płatność za polisę może być rozłożona na raty. Jeśli jej nie opłacisz oczywiście możesz jeździć, bo ubezpieczenie jest ważne. Ratę prędzej czy później będziesz musiał zapłacić. Im szybciej to zrobisz tym mniejsza szansa, że dostaniesz windykacje z towarzystwa.

Kupiłem samochód bez ubezpieczenia

W takim wypadku aby nie narazić się na karę z UFG należy w dniu zakupu pojazdu ubezpieczyć go.

Czym się kierować przy wyborze autocasco?

Musisz pamiętać, że jest to ubezpieczenie dla Ciebie i to Ty masz być zadowolony w razie szkody. Wybierz towarzystwo do którego masz zaufanie. Nie zawsze wysoka cena ubezpieczenia jest równoznaczna z dobrą ochroną. Ubezpieczając swój samochód kieruj się zakresem. Ważne są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których zapisane są wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia. Równie istotne są wyłączenia z odpowiedzialności towarzystwa. Nawet jeśli ubezpieczamy pojazd w wariancie ALL RISK (od wszystkich zdarzeń) są pewne przypadki, w których towarzystwo jest zwolnione od wypłaty odszkodowania. Zwróć również uwagę na to w jaki sposób ma być wypłacone odszkodowanie. Mają na to wpływ UDZIAŁY WŁASNE. Są to procentowe lub kwotowe sumy, o które towarzystwo potrąci Twoją wypłatę. Można je oczywiście wykupić. Dodatkowo warto zastanowić się nad wykupieniem STAŁEJ WARTOŚCI POJAZDU. Jest to opcja dzięki, której w razie całkowitej utraty lub zniszczenia pojazdu dostaniesz taką kwotę na jaką ubezpieczyłeś swój pojazd. Bez niej wartość samochodu jest wyliczana na dzień szkody i może się okazać, że ubezpieczyłeś auto na np. 30 tysięcy złotych, po pół roku ukradli Ci samochód a towarzystwo wypłaci Tobie 26 tysięcy ponieważ samochód stracił na wartości.

Zapomniałem zapłacić drugą ratę, a kończy mi się ubezpieczenie.

Zapłać ją jak najszybciej aby uniknąć problemów. Tylko polisa opłacona w CAŁOŚCI podlega automatycznemu wznowieniu. Jeśli nie opłacisz jej najpóźniej do ostatniego dnia trwania polisy będziesz miał przerwę w ubezpieczeniu, co skutkuje kara opisaną w pkt. 1 oraz windykacją zaległej raty z ustawowymi odsetkami.

Ubezpieczenie pojazdu historycznego

Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) pojazdem historycznym jest pojazd zabytkowy w rozumieniu ustawy – prawo o ruchu drogowym; pojazd mający co najmniej 40 lat; pojazd mający
co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy
lub mający szczególne znaczenia dla udokumentowania historii motoryzacji. Wiek pojazdu historycznego należy liczyć od daty jego produkcji, jeśli został po raz pierwszy zarejestrowany w roku jego produkcji, lub od daty pierwszej rejestracji, jeśli rejestracja nastąpiła w roku późniejszym niż rok produkcji.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy posiadacz pojazdu historycznego obowiązany
jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
przed wprowadzeniem tego pojazdu do ruchu (zwaną “umową ubezpieczenia krótkoterminowego”). Zgodnie z art. 27 ust. 5 cytowanej ustawy, umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu
do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

Przy dokonywaniu czynności przed organami właściwymi do spraw rejestracji pojazdów, posiadacz pojazdu historycznego nie musi legitymować się umową OC, ale ma obowiązek poddać się kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.