Jeśli jesteś lekarzem, ratownikiem medycznym lub innym podmiotem medycznym u nas możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego, a także dobrowolnego. Ochronę można rozszerzyć o szkody w mieniu ruchomym, który nie jest Twoją własnością, ale wykorzystujesz go do działalności, a także o ochronę prawną.

UWAGA!!! Ubezpieczamy także lekarzy oraz lekarzy dentystów od utraty dochodów. Podczas czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku w wymierny sposób rekompensujemy utratę dochodu – nawet do 60 miesięcy.

pzu_logo_rgbINTER-Polska-z-nowym-logo_referenceznak-ergo-rgb-m-1600pxlloyds