Każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Wielu traktuje to ubezpieczenie jak podatek lub kwitek dla policji, ale czy tak jest na pewno? Należy pamiętać, że to ubezpieczenie chroni nas przed materialnymi skutkami wypadku lub kolizji spowodowanej przez nas samych. Niekiedy naprawa pojazdu poszkodowanego jest bardzo kosztowna, a co dopiero w przypadku kiedy poszkodowana zostanie osoba? Każdy (za wyjątkiem sprawcy) kto ucierpi w wyniku wypadku lub kolizji może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Pamiętajmy również, że brak takiej polisy skutkuje karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego:

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Rodzaj pojazdu mechanicznego
Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy
2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r.
powyżej 14 dni 4000 zł 4200 zł 6000 zł 6300 zł 670 zł 700 zł
od 4 do 14 dni 2000 zł 2100 zł 3000 zł 3150 zł 340 zł 350 zł
do 3 dni   800 zł   840 zł 1200 zł 1260 zł 130 zł 140 z

 

Samochód można także ubezpieczyć ryzykami dobrowolnymi:

3 Autocasco- chroni Twój pojazd od utraty lub zniszczenia,

2 Assistance- pomoc na drodze,

5 Szyby- od stłuczenia lub uszkodzenia,

4 NNW- następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

11 Ochrona prawna,

6 Bagaż podróżny.

 

Link4imagesinterriskmtu-logo2pic_Gothear_594903_largeUniqa_Logoproama-szczecin1znak-ergo-rgb-m-1600pxpzu_logo_rgbwarta-logo-podstawowy-cmyklogo-hdilogogeneraligroup